Tarafsızlık Politikası

Tarafsızlık politikası

Yayın Tarihi: 19.06.2018


EGESEM’ in tarafsızlığına ilişkin politikası;  TS EN ISO/IEC 17024 standardı, ilgili Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde sunulan hizmetlerimiz için, EGESEM, belgelendirme talebinde bulunan aday ve/veya aday statüsünde bulunan kişi veya kuruluşlara adil ve tarafsız olarak davranmakta, belgelendirme faaliyetleri ile ilgili güvenilirliği sağlamakta ve adil, tarafsız ve güvenilir olmanın önemi tüm EGESEM çalışanlarına gerçekleştirilen eğitimlerle iletilmektedir.  EGESEM üst yönetimi ve çalışan tüm personeli, belgelendirme faaliyetlerinde, adil, tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına uygun çalışmaların sağlanması adına “Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık Taahhütnamesi” ve “Üst Yönetim Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık Taahhütnamesi” ile garanti altına almış ve internet sitesinde kamuya açık hale getirmiştir.  EGESEM’ in sunmuş olduğu hizmetlerden kaynaklanan tarafsızlık ve çıkar çatışması ihtimallerini ve riskleri tarafsızlık risk analizi ile analiz edilmekte, tanımlanmakta, tarafsızlığı tehlikeye atacak risklere karşın önlemler tanımlanmakta ve dokümante edilmektedir.